Taxatie

Taxatie

Mitchell Juwelier taxatiesTaxatie - algemeen

Een betrouwbare taxatie levert u altijd voordeel op! U realiseert zich vanzelfsprekend dat uw sieraden, juwelen en luxe gebruiksvoorwerpen een aanzienlijke waarde vertegenwoordigen. Maar weet u ook hoeveel? 
Met een regelmatig bijgewerkt taxatierapport om de 4 jaar weet u steeds precies wat uw bezit waard is en voorkomt u tevens het risico van over of onderverzekering. Voor de verzekering bevat het taxatierapport de actuele waardering van de vervangingswaarde.Betrouwbare en deskundige expertise vooraf vrijwaart u tevens voor discussie achteraf bij eventuele schade, verlies of diefstal. 
En u hebt meteen een nauwkeurige beschrijving van alle stukken, hetgeen opsporing een stuk eenvoudiger maakt.

Mitchell Juwelier taxatie doelTaxatie - doel
Vervangingswaarde: te bepalen voor een verzekeringspolis. Het rapport heeft een geldigheidsduur van 3 jaar.
Expertise: bepalen van schade indien er vooraf geen taxatierapport is gemaakt. Het schadebedrag wordt vastgesteld aan de hand van foto’s, facturen, beschrijvingen etcetera.
Successiewaarde: vaststellen van waarde ten behoeve van de aangifte successierechten. De waarde is vaak lager dan de vervangingswaarde.
Boedelscheiding of verdeling: Taxatie ten behoeve van een eerlijke verdeling.


Mitchell Juwelier taxatie werkwijzeTaxatie - werkwijze

U brengt de te taxeren juwelen bij ons langs. Bij afgifte zullen wij met u bespreken voor welk doel de sieraden dienen te worden getaxeerd. Daarna zullen wij een lijst maken van de sieraden die u bij ons achterlaat. De sieraden zullen tijdens de taxatie in onze kluis worden opgeborgen. U krijgt bericht van ons dat de taxatie klaar is en dat u deze kunt ophalen. Het taxatierapport bestaat uit een beschrijving van uw sieraden met de daarbij behorende prijs en foto’s van de sieraden.